Oki 44643004 (44643008), картридж черный С801/С82420
Oki 44064012, барабан черный С801/С82430
Oki B431 (44574705)10
Oki B431 (44574302) Драм50
Oki B401/MB441/MB451 Drum50
Oki B401/MB441/MB451 toner 4499240450
Oki MS861 p/n 44059262 Magenta50